Standhouders Infodag groepen - Streekproducenten

Het standgeld bedraagt € 50, incl. btw, ongeacht het aantal personen op de stand (max. 4 personen per stand). We vragen ook om een streekproduct te schenken voor een wedstrijd (zie onderaan deze pagina).

Voor meer informatie kan je terecht bij Toerisme Oost-Vlaanderen, T 09 267 70 50, sector@oost-vlaanderen.be.

(graag één of twee namen van verantwoordelijken voor de stand)
Duid aan welk groepsaanbod er bij jou mogelijk is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Een eigen stand heeft minstens een solide achterwand (geen roll-ups als achterwand). Foodtrucks zijn dit jaar enkel buiten mogelijk (wel overdekt).
Om het aantal bezoekers 's middags te verhogen, willen we van 12.30 tot 13.30 uur een wedstrijd organiseren. De winnaar krijgt een mand met streekproducten.